Mattheus van der Steen เป็นจอมลวงโลก

Mattheus van der Steen เป็นจอมลวงโลก

บทความนี้ถูกแปลจากบทความเรื่อง “Mattheus van der Steen is een bedrieger” โดย ศจ. ดร. Marten Visser และได้รับอนุญาตโดยเจ้าของบทความเพื่อเผยแพร่ ณ ที่นี้ ผมประหลาดใจเมื่อได้เห็นชื่อเสียงอันโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ ของนักประกาศเทียมเท็จชาวดัตช์ท่านหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่เชื่อเขาอย่างจริงจัง เขาผู้นี้ประกาศการฟื้นฟูที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง, เช่าสนามกีฬาเพื่อการประกาศซึ่งเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่า, ยกย่องกิจกรรม “การฟื้นฟูอันบริสุทธิ์” ที่จัดโดยจอมลวงโลกและผิดศีลธรรมทางเพศอย่าง Todd Bentley, และจัดการประชุมกับผู้สอนเทียมเท็จกลุ่มหนึ่ง (Che Ann, Bill Johnson, Georgian Banov) ที่พยากรณ์เรื่องใหญ่ต่างๆ นานาเกี่ยวกับ Todd ไม่นานก่อนที่ Todd จะล้มลงในความบาป เหตุผลเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่เราไม่ควรจะเชื่อเขาผู้นี้อย่างจริงจัง