Mattheus van der Steen เป็นจอมลวงโลก

Mattheus van der Steen เป็นจอมลวงโลก

บทความนี้ถูกแปลจากบทความเรื่อง “Mattheus van der Steen is een bedrieger” โดย ศจ. ดร. Marten Visser และได้รับอนุญาตโดยเจ้าของบทความเพื่อเผยแพร่ ณ ที่นี้ ผมประหลาดใจเมื่อได้เห็นชื่อเสียงอันโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ ของนักประกาศเทียมเท็จชาวดัตช์ท่านหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่เชื่อเขาอย่างจริงจัง เขาผู้นี้ประกาศการฟื้นฟูที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง, เช่าสนามกีฬาเพื่อการประกาศซึ่งเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่า, ยกย่องกิจกรรม “การฟื้นฟูอันบริสุทธิ์” ที่จัดโดยจอมลวงโลกและผิดศีลธรรมทางเพศอย่าง Todd Bentley, และจัดการประชุมกับผู้สอนเทียมเท็จกลุ่มหนึ่ง (Che Ann, Bill Johnson, Georgian Banov) ที่พยากรณ์เรื่องใหญ่ต่างๆ นานาเกี่ยวกับ Todd ไม่นานก่อนที่ Todd จะล้มลงในความบาป เหตุผลเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่เราไม่ควรจะเชื่อเขาผู้นี้อย่างจริงจัง

ภาพรวมของการประชุมฟื้นฟู Revive Asia

บทความนี้ถูกแปลจาก Revive Asia: An Overview เขียนโดย T. Gorden และถูกโปสต์โดยรับอนุญาต เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม (2016) ได้มีการจัดการประชุมฟื้นฟู Revive Asia ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมมากกว่า 25 ประเทศ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากคือคนไทย ผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยผมหวังว่าผมจะสามารถสรุปสิ่งสำคัญต่างๆที่วิทยากรที่มาในประชุมฟื้นฟูครั้งนี้ได้สอนไว้ ตลอดทั้งการประชุม  มีหัวข้อหลัก ๆ 3 หัวข้อที่ถูกกล่าวถึงตลอด หัวข้อแรกคือ การรับการถ่ายทอดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หัวข้อที่ 2 คือ การประกาศว่าเรากำลังอยู่ใน “ยุคสุดท้าย” และหัวข้อที่ 3 คือ “การปฏิรูปทางศาสนา”